Đầu Tiếp Vành

Liên hệ

  • Thay thế gót giày tole
  • Cao độ hộp ngắn < 80mm, phù hợp lắp đặt cho khu vực bị hạn chế cao độ trần
  • Cực nhẹ nên không cần tốn thêm chi phí ty treo