OBD miệng gió khếch tán

Liên hệ

  • Sản phẩm được làm bằng nhôm, có độ bền lâu năm.
  • Các cánh lá liên kết với nhau bằng bánh răng, giúp cho việc đóng mở OBD cực kỳ dễ dàng.