Miệng gió tròn kiểu khếch tán 103 ( xoay và không xoay)

Liên hệ

 Miệng gió tròn kiểu khuếch tán có 2 loại chính:

  • Loại không có cơ cấu xoay ( A, B, G) hình quạt
  • Loại có cơ cấu xoay (XA) hình quạt. Nếu muốn không xoay chỉ cần vặn con vít ở giữa cố định lại

   Ưu điểm:

  • Chống ăn mòn cực cao trong môi trường hóa chất.
  • Không bị đọng sương trên miệng gió.
  • Không bị nhiễm từ
Xóa
Mã: 103 Danh mục: